Pris för installation och driftsättning                    

5 995 kr 

+ 99 kr/m kabeldragning från central till Ladddbox.

Ring oss på 08-570 192 90 

Tesla Wall connector

Vi installerar din Tesla Wall Connector. Boka ett kostnadsfritt hembesök för en offert på installationen

Det rekommenderas av Tesal att du installerar en Tesla Wall Connector till din Tesla för att göra ditt ägande så bekvämt och effektivt som möjligt samt även få maximal laddhastighet.

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Man kan som mest få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Du kan läsa mer om ladda hemma stödet på naturvårdsverkets hemsida.

  1. Köp din Tesla Wall Connector i Teslas Onlinebutik
  2. Vi bokar in tid som passar för installation 
  3. Vi installerar och driftsätter din TWC
  4. Du söker bidraget från Naturvårdsverket

 

Vi kartlägger hur din elanläggning ser ut och hur mycket ström som finns tillgängligt för att ladda din elbil. Om du laddar med 11kW, som finns tillgängligt i de flesta svenska hem, laddar du 46-65 km/timme.

Den maximala effekten för en Tesla Wall Connector är 22kW och då laddar du upp till 100 km/h i en Tesla Model S.

Model 3 och Model S/Model X har olika maximal hastighet för energiinmatningen. Dagens Model S och Model X har en ombordladdare som laddar maximalt 16,5 kW medans Model 3 laddar upp till 11 kW.