Ladda Bilen-stödet tillbaka 2020 för installation av laddbox

Bidrag för laddstationer

SÅ HÄR SÖKER DU BIDRAG VIA LADDA BILEN

Vad är Ladda Bilen-stödet?

Ladda Bilen är ett investeringsstöd för laddnings­ stationer för att enklare kunna ladda bilen vid exempelvis bostaden eller arbetsplatsen. Stödet är en del i att förenkla för laddning i hela landet när laddbara bilar blir allt vanligare.

Stödet söks via Naturvårdsverkets webb: www.naturvardsverket.se/laddabilen

Vem/vilka kan söka bidrag för laddstationer?

PRIVATPERSONER

Privatpersoner kan söka om de äger en fastighet eller har en fastighet med nyttjanderätt. Du kan få bidraget cirka

14 dagar efter att du fått det beviljat om du söker via Naturvårdsverkets e­tjänst och uppfyller kraven för att få bidraget.

FÖRETAG/ORGANISATIONER
– LADDSTATIONER TILL ANSTÄLLDA

Företag och andra organisationer kan söka bidrag för installation av laddningsstationer som används av dem själva. Till exempel

laddningsstationer som installeras på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

FLERBOSTADSHUS
– LADDSTATIONER TILL BOENDE

Bostadsrättsföreningar, stiftelser och sam­ fälligheter kan söka bidrag för installation av laddningsstationer som används av dem

själva. Till exempel laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar.

Hur söks stödet?

Privatpersoner ansöker via e­tjänst som finns på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/ laddabilen. Skickas ansökan via e­post eller vanlig post tar handläggningstiden längre tid.

Organisationer, företag, kommuner, bostadsrätts­ föreningar med flera, söker via e­formulär och Bank­ ID. Du kan ansöka innan, under eller efter att din installation är klar. En slutredovisning ska skickas in senast 3 månader efter att installationen är klar. Söker du bidrag i efterhand ska ansökan skickas in senast sex månader efter att installationen av laddnings­ stationen slutförts.

Kom ihåg

Vid fler än en firmatecknare behöver en fullmakt från föreningen eller organisationen skickas in tillsammans med ansökan för att godkänna att den som loggar in i ansökningsformuläret företräder organisationen.

Ansökningsformulären både för anställda och boende hämtar automatiskt uppgifter från Bolags­ verket och Lantmäteriet.

För den som vill söka stöd till publika laddnings­ stationer som är tillgängliga för allmänheten, finns stöd att söka hos Klimatklivet.