ROT

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot).

Rotavdraget är en form av skattereduktion som har funnits i Sverige sedan 1993. ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Rotavdraget kan du alltså använda när du anlitar POAX Elinstallationer.

Sedan 2016 har rotavdraget legat på 30 procent. Du får använda det för att minska arbetskostnaden, inte materialkostnaden, och maxbeloppet som du kan få i avdrag per år är i skrivande stund 50 000 kronor.

Sedan 1 juli 2019 är maxbeloppet som du kan få i rut, oavsett ålder, 50 000 kronor. Innan dess har rut legat på 25 000 kronor per år om du är under 65 år och 50 000 kronor om du är över 65 år.

När den totala summan för både rut och rot slås ihop och denna får inte överstiga 50 000 kronor. Om du har fått 1 500 kronor i avdrag för flyttstädning under året har du därmed 48 500 kronor kvar att använda i rotavdraget.

Först och främst måste du ha betalt tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda avdraget. Du ha betalat skatt för minst 90 procent av din totala inkomst.

I övrigt måste du också:

  • Ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Bo i Sverige (eller betala skatt i Sverige)
  • Betalat för arbetet före årsskiftet så att avdraget kommer med i din deklaration året efter
  • Ha rotavdrag kvar att använda
  • Inte vara släkt med utföraren

För att du ska få ROT ställs det krav på bostaden som:

  • Du måste äga fastigheten under perioden arbetet utförs samt bo eller delvis bo i*
  • Ska vara ett småhus, en ägarlägenhet, fritidshus eller bostadsrätt
  • Vara äldre än fem år om du bygger om eller bygger till (om du reparerar ett småhus till ursprungligt skick spelar åldern på huset däremot ingen roll)

*Ett undantag gäller dina föräldrars bostad. Du får nämligen använda rotavdraget för deras bostad om du äger den trots att du inte bor där.

Om du uppfyller alla villkor för rotavdraget och vill använda det sköter POAX kontakten med Skatteverket. Du betalar en ”rabatterad” summa av arbetskostnaden på en gång och sedan begär utföraren ut en betalning på motsvarande summa från Skatteverket. Detta kan utföraren enkelt göra via Skatteverkets e-tjänst med hjälp av e-legitimation.

Läs mer om rotavdrag på skatteverkets hemsida.