ELJOUR VÄRMDÖ NACKA

Eljour Värmdö

Vi på POAX har lång erfarenhet och kan hjälpa dig när är i akut behov av en elektriker för att lösa dina elproblem.

RING vår ELJOUR i Värmdö och Nacka 08-570 192 90 eller 0708-206789

När du kontaktar eljouren ser vi till att så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt lösa det akuta elfelet. Sedan ser vi naturligtvis till att erbjuda en handlingsplan för att åtgärda elfelet permanent om detta av någon anledning inte kunde göras akut.

När belysningen har slocknat, jordfelsbrytare löser, eller lamporna i huset bara lyser 50% kan du ringa oss på POAX så ser vi till att lösa problemet.